0 items - 0,00

Lege-baldintzak

ERABILERA BALDINTZAK

 

Eskaera motak:

Bezeroak zerbitzuen erabilpen legala egin behar du egungo legeak errespetatuz eta hirugarren pertsonen eskubideak eta interesak urratu gabe. Bezeroak ziurtatu behar du kontratazio-inprimakian emandako datuak egiazkoak direla, Gabriela Muñagorri.ri kalteak ez eragiteko.Halaber, eskatutako produktua jaso ahal izateko, helbidea emateko konpromisoa hartzen du. Baldintza hauetariko bat betetzen ez baldin badu, Gabriela Muñagorri.k bere Zerbitzuak bertan behera utz ditzake Bezeroari aurrez abisatu gabe eta kalte-ordainak ordaindu gabe.

Prezioak:

Produktu bakoitzari dagokion web orriko prezioa eskaera egiten den unekoa da, denek BEZa gehitua dute (Balio Erantsiaren Zerga). Eskaintza bereziak ondo adierazita eta identifikatuta egongo dira, aurreko prezioa eta eskaintzaren prezioa modu egokian azalduko dira.

Gabriela Muñagorri.k egokiak ikusten dituen aldaketak egiteko eskubidea du aurrez inolako abisurik eman gabe, merkatuaren arabera, produktuak eta zerbitzuak egunero aldatu ahal izango ditu.

Produktuaren prezioa aldatzen duen bakoitzean zehaztuko dela gogorarazten du Gabriela Muñagorri.k. bere bezeroei jakinaraziz. Bezeroari argi adierazi beharko zaio azken prezioan aldaketa izan dezakeela salneurria zehaztutako unetik erosketa egin arteko denboran prezioak aldaketa jasan dezakeelako.

Bidalketa gastuak beti eskaera orrian zehaztuko dira, opari zein bidalketa gastuen informazioa jakinarariz. Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetara eginiko bidalketetan Gabriela Muñagorri.k ez ditu herrialde bakoitzaren muga-zergak bere gain hartuko.

Web orrian azaltzen diren bidalketa gastuak orientagarriak dira, beste produktu zehatz batzuen bidalketa gastuak bereziak dira eta kontsultatu beharrezkoak estudio@gabrielamunagorri.com emaile.an eta erosketaren bataz besteko pisuaren eta neurriaren arabera kalkulatzen dira. Gabriela Muñagorri.k bidalketa gastuak aldatzeko aukera izango du bataz besteko pisuaren %10a, gutxi gorabehera, aldatzen denean. Prezioan aldaketa egonez gero, Gabriela Muñagorri.k Bezeroari aldaketa jakinaraziko dio posta elektronikoaren bidez. Bezeroak bere eskaera bertan behera uzteko aukera izango du inolako gastu gehigarririk gabe.

Produktuen eskuragarritasuna:

Gabriela Muñagorri.k bere Bezeroei ezin die ziurtatu bere web orrian eskaintzen diren produktuen eskuragarritasuna ezta emateko epea ere, berme konkreturen bat zehazten den produktuetan izan ezik. Katalogoa ez da zehatza iragarritako produktuak emateko eta emateko epeak bermatzen ez dituztelako. Honengatik, Gabriela Muñagorri.k bere bezeroei ezin die zehazki informatu produktuen eskuragarritasunaz edo emateko epeaz produktuaren bidalketaren baitan dagoenean. Produktuaren ordainketa tramitatua egon ezkero, Gabriela Muñagorri.k bezeroaren kontu zenbakian, bezeroak ordaindutako diru kopuru berdina ingresatuko dio eta bezeroari honen berri emango dio email bitartez.

Ordainketa

Erosketa guztiak kreditu-txartelen bidez egingo dira eta baita kasu bakoitzean zehaztuko diren beste era batzuen bidez ere. Kasu batzuetan eta iruzurrak ekiditeko asmoz, Gabriela Muñagorri.k bezeroari ordainketa era zehatza eskatzeko aukera izango du baldin eta erosleak bere identitatea ez badu egoki egiaztatzen.

Ematea

Bidalketa motak

Bezeroak bidalketa mota aukera dezake bere bidalketa zonaren aukeren artean. Garraio-mota bakoitzaren arabera, emate epeak, zerbitzuaren kalitatea, emate tokia eta kostua desberdinak izango direla kontuan hartu beharko du.

Gabriela Muñagorri.k nazioarteko eta bertako ospe handiko garraio-enpresen bidez bidaltzen ditu eskaerak. Bezeroak bere etxean eskaera jasotzeko epea produktuaren eskuragarritasunaren eta bidalketa zonaren araberakoa izango da. Eskaera onartu baino lehenago, jasotzeko epearen informazioa jasoko du. Hala ere, eskaera bakoitzaren egoeraren arabera alda daiteke, bereziki, garraiolariaren arazoengatik eta eskaera emateko zailtasunengatik.

Bezeroak bere eskaera zehaztutako datan jasotzen ez baldin badu, Gabriela Muñagorri.rekin harremanetan jartzeko aukera izango du 699795192 telefonoan. Bezeroaren eginkizuna da emate helbide datu guztien zehaztasun eta ondo egoetak.

Eskaera-erosketa egiteko:

Web orrian azaltzen diren prezioak eta eskaintzak www.gabrielamunagorri.com orrirako bereziko egindakoak dira, agian, ez dira bat etorriko beste Gabriela Muñagorri produktuak veste dendetan dauden prezioekin eta eskaintzekin.

Bezeroak eskaera onartzen duenean, kontratazioaren baldintza orokorrak ezagutu eta onartzen ditu. Gabriela Muñagorri.k erregistratu dituen datuak www.gabrielamunagorri.com eta Bezeroen arteko harreman komertzialen froga dira. www.gabrielamunagorri.com webguneak kontratuaren dokumentu elektronikoa gorde eta eskuragarria izango du. Erosketa egin ondoren, ahalik eta azkarren, www.gabrielamunagorri.com.ek erosketa agiria bidaliko dio Bezeroari.

 

Web orriaren funtzionamenduaren gaineko erantzunkizuna eta erabiltzailearen Erantzunkizunak – Aplikatu beharreko legedia:

www.gabrielamunagorri.com.eko produktuak aurkezten eta deskribatzen dituzten argazki eta testuak agertzen duten informazio eta katalogoa ez da zehatza. Bere Bezeroei ezin die ziurtatu bere web orrian eskaintzen diren produktuen eskuragarritasuna ezta emateko epea ere, berme konkreturen bat zehazten den produktuetan izan ezik. Dendaren funtzionamendu egokia telekomunikazio-sistemen baitan dago eta bereziki Internet sarearen baitan; Gabriela Muñagorri.k ez ditu beregain hartuko bere kontrolpean ez dauden mozketak, atzerapenak, akatsak edo dena delakoak. Halaber, hauen artean egon daitezke: konexio-softwareren, sistema informatiko zein elektrikoaren edo telekomunikazioaren sareen arazoak. Gabriela Muñagorri.k abisurik gabe, aldatu, garatu edo eguneratu ahal izango du Web orri honen Lege Oharra.Erabiltzaileari Web orrian sartzen den uneko Lege Oharra aplikatuko zaio, beraz, aldian-aldian Lege Oharra irakurri behar du.

Legeak: Kontratu honi aplikatuko zaion legea Lege Espainola da. Donostiako epaitegi eta auzitegiek izango dute sortutako arazo edo gatazka ebazteko jurisdikzioa eta eskumena.

Araudi eta jurisdikzio aplikagarriak:

Lege Ohar hau interpretatzeko edo exekutatzeko sor daitekeen edozer arazo edo gatazka Espainian indarrean dagoen legediaren arabera ebatziko da. Donostiako epaitegi eta auzitegiek izango dute sortutako arazo edo gatazka ebazteko jurisdikzioa eta eskumena.

Web orriaren jabearen nortasuna:

Orriaren jabea Gabriela Muñagorri.da eta bere nortasunaren eta bere inguruko informazioaren berri orri honen “About” atalean jasotzen da. Hemendik aurrera Gabriela Muñagorri esatean, web orriaren jabeaz, Gabriela Muñagorri.z hitz egingo dugu.

Jabetza intelektuala eta industriala:

Web orriaren eduki guztiak, kontrakoa ez adieraztekotan, Gabriela Muñagorri.renak dira eta izaera izendatzailea, ez mugatzailea, diseinu grafikoa, iturri kodea, logoak, testuak, grafikoak, irudiak, argazkiak eta Web orrian agertzen diren gainontzeko elementuak. Halaber, Web orrian agertzen diren izen komertzial, marka edo zeinu bereizgarri guztiak Legez babestuak daude. Gabriela Muñagorri.k Web orriaren inguruko eskubiderik edo bertan eskaintzen dituen zerbitzuen eskubiderik Erabiltzaileari ez dio ematen ezta inolako lizentziarik edo erabilpen pertsonalerako baimenik ere. Horregatik, Erabiltzaileak onartzen du Web orri honen edukiak erreproduzitzea, banatzea, merkatuan jartzea, aldatzea edo edozein modutan ustiatzea Gabriela Muñagorri.ren jabetza intelektualaren edo industrialaren kontrako arau haustea dela. Halaber, web orriaren bidez Bezeroak lor dezakeen informazioa ere babestua egon daiteke, jabetza industrialaren, intelektualaren edo bestelakoaren eskubideen bidez. Gabriela Muñagorri ez da bezeroak egin ditzakeen urraketez arduratuko.

Erabiltzeko baldintzen aldaketa:

Baldintza hauek (hemendik aurrera Ohar Legala) Gabriela Muñagorrik.k URL honetan publikoari eskaintzen dion Web orriaren erabilpena arautuko dute. Hirugarren batek Web orria erabiltzen badu, Erabiltzaile izaera ematen zaio eta honek dakar Erabiltzaileak Ohar Legalaren baldintza guzti-guztiak onartzea. Gabriela Muñagorri.k, Web orrian bestelako baldintzapean dauden zerbitzuak eta produktuak eskaini ahal ditu. Baldintza berezi hauek Ohar Legalarenak kendu, osatu edota aldatzen dituzten eta Erabiltzaileari horien berri emango zaio.

Web orriaren erabilpen zuzena:

Erabiltzaileak Web orria, edukiak eta zerbitzuak erabiliko ditu Legearen, Ohara Legalaren, ohitura onen eta ordenu publikoaren arabera. Halaber, Erabiltzaileak onartzen du Web orria edo beren bidez ematen diren zerbitzuak ezin dituela erabili helburu ez legalekin edo Ohar Legalaren kontra aritzeko, hirugarrenen eskubideekiko edo interesekiko kaltegarriak badira, edo edozein modutan Web orria edo bere zerbitzuak apurtu edo kaltetu, edo beste erabiltzaileek Web orria ezin erabili. Gainera, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du www.gabrielamunagorri.com Web orrian dauden datuak, programak edo dokumentu elektronikoak, edozein modutan, ez apurtzeko, aldatzeko edo, kaltetzeko. Erabiltzaileak ere konpromisoa hartzen du Gabriela Muñagorri.ren edo hirugarren sistema informatikoen aldaketa edo kaltea sor dezaketen programak, birusak, makroak, applet-ak, Active-X kontrolak edo edozein tresna logikoa edo karakter sekuentzia ez sartzeko.

Ados ez egoteko eskubidea:

Eskaera jaso eta Bezeroak zazpi lanegun izango ditu jasotako produktua itzultzeko. Zehaztutako epean Bezeroak edozein bide legalaren bidez Gabriela Muñagorri.ri kontratua aldatzeko borondatea adieraz diezaioke. Itzulitako eskaerarekin batera emate albarana eta, bere kasuan, Gabriela Muñagorri.k sortutako faktura joango dira; itzulketa gastuak Gabriela Muñagorri.k bereganatuko ditu. Kasu hauetan, Gabriela Muñagorri.k erosketaren dirua banku-transferentzia bidez itzuliko du Bezeroak zehaztutako kontuan, posta bidezko igorpenaren bidez edo bere kontu pertsonalean sartuta.

Bezeroak Gabriela Muñagorri.ri erositako edozein produktu itzul dakioke, beti ere, produktuak ez baldin badaude ez ireki ezta erabilita ere. Bere zigilua eta bilgarria ere eduki beharko ditu. Kasu hauetan, Gabriela Muñagorri.k erosketaren dirua itzuliko du kreditu-txartelean eginiko abonuarekin, Bezeroak zehaztutako kontuan eginiko transferentziaren bitartez edo bere kontu pertsonalean eginiko abonuaren bidez.

 

Web orriaren erabilpen zuzena:

Erbiltzaileak Web orria, edukiak eta zerbitzuak erabiliko ditu Legearen, Ohara Legalaren, ohitura onen eta ordenu publikoaren arabera. Halaber, Erabiltzaileak onartzen du Web orria edo beren bidez ematen diren zerbitzuak ezin dituela erabili helburu ez legalekin edo Ohar Legalaren kontra aritzeko, hirugarrenen eskubideekiko edo interesekiko kaltegarriak badira, edo edozein modutan Web orria edo bere zerbitzuak apurtu edo kaltetu, edo beste erabiltzaileek Web orria ezin erabili. Gainera, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du www.gabrielamunagorri Web orrian dauden datuak, programak edo dokumentu elektronikoak, edozein modutan, ez apurtzeko, aldatzeko edo, kaltetzeko..

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du gainontzeko erabiltzaileen sarbidea ez oztopatzeko, Gabriela Muñagorri.k zerbitzua eskaintzeko erabiltzen dituen baliabide informatikoa era masiboan kontsumituz; halaber, sistema hauek ez kaltetzeko, ez mozteko edo akatsak ez sortzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzaileak ere konpromisoa hartzen du Gabriela Muñagorri.ren edo hirugarren sistema informatikoen aldaketa edo kaltea sor dezaketen programak, birusak, makroak, applet-ak, Active-X kontrolak edo edozein tresna logikoa edo karakter sekuentzia ez sartzeko.

Weba erabiltzearen erantzukizuna

Web orriaren erabilpenean Erabiltzaileak egin ditzakeen arau hauste edo sor ditzakeen kalteen erantzule bakara bera da. Gabriela Muñagorri.k Web orriaren informazioa eguneratua eta benetakoa izan dadin ahaleginak egingo ditu; hala ere, Gabriela Muñagorri.k ez ditu beregain hartzen Web orriaren edukietan egon daitezkeen akatsak edo hutsuneak.

Web orrian dauden loturek Erabiltzailea beste Web orri batzuetara eraman dezake. Gabriela Muñagorri.k ez du beregain hartzen bere Web orritik kanpo egon daitekeen informazioaren erantzukizuna; izan ere, loturen funtzioa da gai zehatz baten inguruan beste informazio iturri batzuk daudela azaltzea.

Gabriela Muñagorri lotura hauen funtzionamendu zuzenaren, lotura hauek emaniko emaitzen, edukiaren legalitatea, edukia edo informazioa benetakoa izatearen erantzukizunaz salbuetsita dago; halaber, Erabiltzailek loturaren bidez aurkitutako orriaren informazioak egin diezaioken kalteaz ere salbuetsita dago Gabriela Muñagorri.

Web orriaren funtzionamenduaren gaineko erantzukizuna

Gabriela Muñagorri.k ez ditu beregain hartzen Gabriela Muñagorri.ren kanpoko eragileengatik sistema elektronikoaren funtzionamenduan egon daitezkeen interferentzien, akatsen, mozketen, birus informatikoen, telefono matxuren edo deskonexioen erantzukizunak.

Halaber, Gabriela Muñagorri.k ez ditu beregain hartzen Gabriela Muñagorri.ren kontroletik kanpo egon daitezkeen hirugarren pertsona batzuek eginiko kalteak, eta Interneten edo telefono lineetan egon daitezkeen arazoek sortu ahal dituzten atzerapenak edo sistema operatiboen blokeoak.

Gabriela Muñagorri.k Web orriaren zerbitzua bertan behera utz dezake, inolako abisurik gabe, mantenu, konpondu, eguneratu edo hobetzeko lanak egin ahal izateko.

 

Pribatutasun politika:

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, Elkarrek jakinarazi dizu izaera pertsonaleko datuen fitxategia sortu duela www.gabrielamunagorri.com web orrian lortutako datuen bidez. Fitxategi honen bidez, zurekiko harremana kudeatzea da baita zuretzat interesgarriak izan daitezkeen jarduera publizitarioak eta promozionalak edozein tresnen bidez ere. Honetarako Web orrian zuk eginiko nabigazioaren datuak, formularioetan emaniko datuak eta harreman komertzialarenak erabiliko dira. Publizitatea jaso nahi ez baduzu, jakinarazi behar diguzu.

Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa betez, www.gabrielamunagorri.com web orriaren erabiltzaileek eta bezeroek bere datu pertsonal hartu, aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili ahal dute, helbide honetara idatziz: estudio@gabrielamunagorri.com helbidera mezua bidaliz eta bertan izen eta abizenak, alta emateko erabilitako erabiltzailea eta helbide elektronikoa zehaztu behar dira eta NAN fotokopia erantsi behar da. Emaniko datuak erosketa bati buruzkoak izatekotan, Espainiako legeek bost urtez gordetzera behartzen gaituzte; beraz, ezin ditugu ezabatu ezta aldatu bezeroak berak hala eskatuta badaere.

Gabriela Muñagorri.ren fitxategian dauden datuen konfidentzialtasuna babesteko eta fitxategiaren helburuaren arabera erabiltzeko konpromisoa hartu du; halaber, gordetzeko beharra betetzeko eta datuak ez aldatzeko, galtzeko, erabilpen edo tratamendu onartu gabeak ez emateko bitarteko guztiak jartzeko konpromisoa hartu du, uztailaren 11ko 994/1999 datu pertsonalak dituzten fitxategien Segurtasun Neurrien Araua Errege Dekretuaren arabera. Gure zerbitzariak zuk bidalitako datuen pribatutasuna bermatzen du. Zure nabigatzailea ziurra den ikus dezakezu, giltzarrapoa ikonoa agertzen bada edo URLa http hasi beharrean, https hasiko da.

Abenduaren 13ko 15/99ko Lege Organikoak ezarritakoaren arabera, bezeroari jakinarazten zaio, produktua erosten duenean ematen dituen datuak Gabriela Muñagorri.ren fitxategian gordeko direla harreman komertziala errazteko; eta nobedadeen, produktuen eta zerbitzuen berri emateko idatzizko zein bide elektronikoak erabilita.

Bezeroak komunikazio komertzialak jasotzeko baimena ken dezake edozein unetan, estudio@gabrielamunagorri.com helbidera mezua bidaliz. Erosketa egiten duen unetik 30 egunetara bere mezurik jaso ezean Gabriela Muñagorrik bezeroak baimena ematen duela ulertuko da. Bukatzeko, jakinarazten du bezeroak datuak sartzeko, aldatzeko eta bertan behera uzteko eskubideak erabil ditzakeela. Horretarako, ondorengo helbide honetara idatzi beharko du: estudio@gabrielamunagorri.com.

Bezeroaren datuak gordetzearen helburua ondorengoak dira: gurekiko bezeroak duen kontratuzko harremana kudeatzea; jarduera komertzialak eta publiziatarioak egiteae emailen bidez.

 

Konfidentzialtasuna:

Gabriela Muñagorri.k konpromisoa hartzen du datu pertsonalen gaineko sekretua izateko eta era konfidentzialean gordetzeko; halaber, datuak ez aldatzeko, galtzeko, ez onartutako erabilpena ez izateko neurriak hartuko ditu, unean-uneko teknologiaren egoeraren arabera.

 

Eskaera egiteko:

Eskaera egin ahal izateko, bezeroak www.gabrielamunagorri.com webgunean sartu eta Bezeroak aukeratutako produktuak saskiratuko ditu pantailan azaltzen diren argibideak jarraituz.

 

Web orrian azaltzen diren prezioak eta eskaintzak www.gabrielamunagorri.com orrirako bereziko egindakoak dira, agian, ez dira bat etorriko beste Gabriela Muñagorri produktuak beste salmenta puntuetan dauden prezioekin eta eskaintzekin.

 

Bezeroak eskaera onartzen duenean, kontratazioaren baldintza orokorrak ezagutu eta onartzen ditu. Gabriela Muñagorri.k erregistratu dituen datuak www.gabrielamunagorri.com eta Bezeroen arteko harreman komertzialen froga dira. www.gabrielamunagorri.com webguneak kontratuaren dokumentu elektronikoa gorde eta eskuragarria izango du. Gabriela Muñagorri.k ordain eta salmenta Agindua behin jaso ondoren, Erosteko Aginduan azaltzen den posta elektronikora salerosketaren baieztapena bidaliko du. Bertan azaltzen diren datuekin ados ez baldin badago, datuen aldaketa edo bertan behera uzteko eskaera egiteko aukera izango du.

 

Onarpena:

www.gabrielamunagorri atarian erosketa egin ahal izateko, “Erosketa eskaeran” azaltzen den ONARTU botoia sakatu beharko da erosketa egin baino lehenago. Onarpenaren ondoren, erabiltzailea Gabriela Muñagorri.ren Bezeroa izango da Kontratazio-Baldintza Orokor hauetan zehazten den bezala. Gabriela Muñagorri.k kontratu honen ondoren eskainitako beste edozein produktuk beste kontratazio bat beharko du.

 

BIDALKETA GASTUAK

 

Ordainketa-mota:

  • Ordainketa-Txartelaren bidez: VISA, MASTERCARD

 

Bidalketa mota:

 

Estatu Espainiarra – Euskal Herria

ETXEAN JASO (Penintsula) : 2-7 egun inguru biltegitik irten eta gero

4,50 €

  • Bidalketa etxera eramaten da
  • 120,00 € tik goragoko erosketetan bidalketa gastuak ez dira kobratuko
  • Bidalketa etxera eramaten da
  • Oparirako prestatua:                             + 3,00 €

     AZKARRA (48 orduko epea amaitu aurretik bidaltzen da)

6,50 €

           Bidalketa etxera eramaten da

  • 120,00 € tik goragoko erosketetan bidalketa gastuak ez dira kobratuko
  • Bidalketa etxera eramaten da
  • Oparirako prestatua:     + 3,00 €

Europa

Hegazkinez: 3-12 egun inguru biltegitik irten eta gero

7,75 €-tik aurrera

 

Estatu Batuak, Kanada

Hegazkinez: 5-20 egun inguru biltegitik irten eta gero

8,75 €-tik aurrera

 

Mexiko, Erdialdeko Amerika, Hego Amerika

Hegazkinez: 5-20 egun inguru biltegitik irten eta gero

9,75 €-tik aurrera

 

Afrika

Hegazkinez: 5-20 egun inguru biltegitik irten eta gero

10,75 €-tik aurrera

 

Asia-Ozeania

Hegazkinez: 5-20 egun inguru biltegitik irten eta gero                                                 20,00 €-tik aurrera